المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Deel 2 : De holle aardeoceanmen
30-04-2020, 02:01 PM
DEEL 2 (DE HOLLE AARDE)
- 2 -
Imam Nasser Muhammad al-Yamani
28-07-2007 AD
22:46
______

Meer details over de Holle Aarde, en de wereld onder de grond van onze aarde.

In naam van God, de meest Genadige, de meest Barmhartige. Van God ontvang ik hulp, kennis en begrip van de ware verklaring van de grote mysteries van de Koran ...

Het land van rust en slaap is het gemeubileerde land en God Almachtig zei:

10. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:
11. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,
12. En gebolsterd graan en geurige bloemen,
[AL RAHMAN]

De inwoners zijn de djinn, en daarom maakte God onze voorvader Adam een Khalifa(heerser en leider) van de wereld van de djinn, evenals het bevel van de engelen om orders van Adam (de opvolger van God) op aarde te gehoorzamen. Maar wat de duivel betreft, die vroeg God om binnen de Holle Aarde te blijven. God vervloekte en orderde hem om eruit te komen. Maar de Duivel vroeg God om binnen de Holle Aarde te blijven. God vervulde zijn verzoek, om te zien hoe ver hij gaat met zijn zonde. God beloofde, Ik zal je er later uithalen, vernederd en verslagen. En dat zou het eind resultaat zijn van de strijd tussen de waarheid en leugens. Die deadline van die strijd is nu gekomen. God stelt zijn vertrek uit tot de dag van de eerste opstanding (The first resurrection). Dit is de tijd van de waarheid zoals in het geschreven boek. en God zei:
God zeide:

"U wordt uitstel verleend,
81. Tot de Dag van de bepaalde tijd."
[SAAD]


Maar het was een uitdaging tussen de Heer en zijn vijand, omdat Satan hem dit niet vroeg, zoekend voor de genade van God, maar als een uitdaging. Daarom vervloekte God de Almachtige hem:


118. Allah heeft hem vervloekt. En hij (Satan) zeide: "Ik zal voorzeker een bepaald deel van uw dienaren nemen."
[AL NISAA]

Toen beantwoordde God zijn verzoek en zei:


18. ("Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal voorzeker de hel met u allen vullen"
[AL ARAAF]

Maar als je de tekst van de koran volgt, zul je ontdekken dat God zijn vrijlating al heeft uitgesteld tot de dag van de bekende tijd, en hij zal eruit komen met een verslagen en versleten ontlading, en het bewijs dat God zijn vertrek heeft uitgesteld, is de test van Adam en zijn vrouw. Almachtige God zei:

117. Daarom zeiden Wij: "O Adam, deze is voor u en uw vrouw een vijand; laat hij u derhalve niet uit de tuin verdrijven, anders zult gij ongelukkig worden."
118. "(Daarin is voorraad voor u) opdat gij er niet zult hongeren noch naakt zult zijn."
119. "En dat gij er geen dorst zult lijden noch zult blootgesteld zijn aan de hitte van de zon."
[TAHA]

Na korte tijd deed Satan net of hij spijt had. Hij deed alsof hij spijt had, vanwege het niet gehoorzamen aan het gebod van zijn Heer, en gaf daarna advies aan Adam over de boom. Hij deed dit zodat Adam de indruk had dat Satan zich bekeerde tot God, en dat hij een eerlijke raadgever voor hen was geworden. Dit alles is een leugen, om Adam en zijn vrouw te bedriegen, Hij wou hun overtuigen dat hij een eerlijke raadsman voor hen is.

God Almachtig zei:

11. Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies(Satan); hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen.

12. "Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?" Hij antwoordde: "Ik ben beter dan hem. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen.

13. ( "Verwijder u van hier - het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden."

14. Hij zeide: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."

15. ("U is uitstel verleend."

16. Hij antwoordde: "Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad."

17. "Dan zal ik mij gewis voor hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden."

18. (Allah zei: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal voorzeker de hel met u allen vullen."

19. "O, Adam, vertoef met uw vrouw in de tuin en eet, wat gij wilt, maar nadert deze boom niet, anders zult gij tot de onrechtvaardigen behoren."

20. Maar Satan fluisterde hun (boze ingevingen) in opdat hij hun naaktheid zou openbaren die voor hen verborgen was, en zeide: "Uw Heer heeft u deze boom alleen verboden, opdat gij geen engelen of eeuwig- levenden zoudt worden."

21. En hij zwoer tot hen: "Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever."

22 Zo deed hij hen door bedrog vallen. En toen zij van de boom proefden werd hun naaktheid hun duidelijk en zij begonnen zich te bedekken met bladeren uit de tuin. En hun Heer riep hen en zeide: "Verbood Ik u die boom niet en zeide Ik niet tot u: 'Voorwaar, Satan is een openlijke vijand voor u'?"

23. Zij antwoordden: "Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren.

24. Hij zeide: "Gaat heen, sommigen uwer zullen de vijanden van anderen zijn. En er is voor u een verblijfplaats op aarde en een voorziening voor een bepaalde tijd."

25. Hij zeide: "Gij zult daarop leven en sterven en gij zult daarvandaan worden opgewekt."

26. O kinderen van Adam! Wij hebben u inderdaad kleding nedergezonden om uw naaktheid te bedekken, ook om sierlijk te zijn, doch het kleed van godsvrucht is het beste. Dit is een teken van Allah, opdat zij er lering uit mogen trekken.

27. O kinderen van Adam, laat Satan u niet verleiden, zoals hij uw ouders uit het paradijs verdreef en hen van hun kleding beroofde, opdat hij hun naaktheid mocht tonen. Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet. Voorzeker, Wij hebben de duivelen vrienden gemaakt voor hen, die niet geloven.
[AL ARAAF]


En nu heb ik een vraag, als God Satan buiten de hemel (de Hole Aarde - de tuin van God) had gebracht, hoe keerde hij dan terug naar de hemel (De Hole Aarde) om met Adam en zijn vrouw te praten, hoe kon hij hun adviseren ( Ik ben degene die je adviseert)? Ik zal antwoorden uit de Koran, God liet de duivel inderdaad in het paradijs toen Adam en zijn vrouw, God zei:
117. Daarom zeiden Wij:
"O Adam, deze is voor u en uw vrouw een vijand; laat hij u derhalve niet uit de tuin verdrijven, anders zult gij ongelukkig worden."

118. "(Daarin is voorraad voor u) opdat gij er niet zult hongeren noch naakt zult zijn."

119. "En dat gij er geen dorst zult lijden noch zult blootgesteld zijn aan de hitte van de zon."
[TAHA]

Of denk je dat de duivel onmiddellijk tegen Adam sprak en zei:

20. Maar Satan fluisterde hun (boze ingevingen) in opdat hij hun naaktheid zou openbaren die voor hen verborgen was, en zeide:
"Uw Heer heeft u deze boom alleen verboden, opdat gij geen engelen of eeuwig- levenden zoudt worden."

21. En hij zwoer tot hen: "Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever."
[AL ARAAF]

Hij zei dit pas tegen Adam nadat hij zich een tijdje voor Adam en zijn vrouw had voorgedaan door de ongehoorzaamheid van zijn Heer te betreuren door het gebod van Adam niet te gehoorzamen. Vervolgens deed hij alsof, (door gehoorzaamheid, minachting en counseling) totdat ze hem geloofden in het bedrog. Dus God Almachtig zei:


21. En hij zwoer tot hen: "Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever."

[AL ARAAF]

En zo adviseerde hij hun en Behandelde hij hun met arrogantie. Maar waar de meeste mensen zijn misleid, is de vermelding van de hemel in het verhaal, dus de meesten dachten dat het de paradijs in de hemel (eind van het Heelal – de hemel na de dood) was, maar het staat niet in de koran dat God daar Adam een opvolger van maakte, maar wel dat hij Adam een opvolger op aarde maakte;

57. Daarom verbanden Wij hen uit hun tuinen en bronnen,
[AL SHUARAA]

en de familie van de farao word hier bedoelt, evenals:


17. Voorwaar, Wij zullen hen (de ongelovigen) op de proef stellen zoals Wij de eigenaars van een tuin beproefden toen zij zwoeren dat zij zeker het fruit daarvan in de vroege morgen zouden plukken.
[ALQALAM]


Maar je dacht dat de naam {Paradise} alleen het paradijs van de opvang wordt genoemd! Elk land dat groen is genoemd is een tuin met bomen en fruit. Maar dit is het gemeubileerde land en het is niet vlak, maar ingericht met plat fruit, palmen en granaatappels; het is eerder basilicum onder de vulkanen, dus de laag vulkanen is niet ver weg de oppervlakte van de aarde, maar het paradijs ligt ver weg met een grote afstand diep in de Aarde, terwijl de vulkanen dicht bij de oppervlakte zijn, en daarom noemde De koran verschillende werelden in één vers, een wereld in de hemel, een wereld op aarde en een wereld tussen de hemel en aarde en een wereld onder de aarde:


6. Aan Hem behoort al hetgeen in de hemelen en op aarde is, eveneens hetgeen er tussen ligt en hetgeen zich onder de aarde bevindt.
[TAHA]


Het is het land dat God vermeldde in de koran:

11. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,

12. En gebolsterd graan en geurige bloemen,
[ALRAHMAN]

Het wordt bewoond met de wereld van de djinn, en daar werd Adam geschapen, die over hun heerste in plaats van de duivel, (omdat de duivel corruptive en veel bloed vergiet) dus hij zei:


62. En hij zeide: "Hebt Gij hem boven mij geeerd? Indien Gij mij tot de Dag der Opstanding uitstel verleent, zal ik voorzeker zijn nakomelingen mij doen volgen, op enkelen na."
[ISRAA]

En dit gemeubileerde land is een platte bodem, en de Almachtige God zei:48. En Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe uitmuntend hebben Wij dit gedaan.
[AL ZAAREYAAT]


Het is op twee poorten, een poort aan het einde van de aarde in het noorden en een andere poort aan het einde van de aarde in het zuiden, omdat de aarde niet volledig bolvormig maar eerder ovaal is, en deze aarde heeft twee poorten en heeft daarom ook twee zonsondergangen en twee zonsopgangen. Dus Als de zon afwezig is bij de zuidpoort, schijnt hij er weer op vanaf de Noordelijke poort, en als hij afwezig is In het noorden schijnt het weer vanuit het zuiden, dus dit land heeft twee poorten, en de grootste afstand op aarde is de afstand tussen deze twee poorten.
Daarom zei de man tegen zijn duivel:


38. Wanneer zo iemand bij Ons komt, zegt hij tegen zijn metgezel: "O, ware er tussen u en mij een afstand van het Oosten naar het Westen geweest. Wat is dit een boze metgezel!"
[Al-Zukhruf]: 38


Dit komt omdat de grootste afstand op aarde de afstand tussen de twee poorten is, en ze zijn de noordelijke poort van de aarde en bevinden zich aan de uiterste uiteinden van de aarde in het noorden, en de andere is aan de uiterste uiteinden van de aarde in het zuiden.

En de Dam van Zul-Qarnain is tussen die twee dammen, d.w.z. tussen de twee hemissferes van de Aarde binnen de Hole Aarde. Ze noemde het de twee dammen omdat ieder van hun de zonlicht blokkeert vanwege de andere, zodat het gedurende de dag half donker is vanuit de ene, en half dag is vanwege de ander. Dit is relatief ten opzichte van het aardoppervlak. Wat betreft de dam, deze is tussen de twee dammen. Die kloof werd gevuld en zo ontstond de dam. Waardoor Gog en Magog in een kant wonen en de rest van de wereld aan de andere kant.

En dit is dus het land met de twee oosten en de twee Westen vanwege de twee poorten. Terwijl de oppervlakkige aarde die wij kennen , die heeft niets dan een oosten naar één kant en een westen. Maar Hole Aarde heeft twee Oosten en twee Westen, Daarom zei God Almachtig:


17. De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!
[AL RAHMAN]


De schijnbare aarde die wij kennen , die heeft slechts één oostelijke en één westelijke richting. Zoals God zei:


9. Hij is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast Hem; neem Hem daarom tot uw Beschermer.
[EL MOZAMIL]


En mensen, je zou met mij in discussie gaan over de feiten van de verzen die de ware realiteit bevestigen. Als je dit wist, als je ernaar keek, zou je de waarheid van de interpretatie op de echte realiteit vinden, zoals Dzul-Qarnain ontdekte tijdens zijn reis naar het einde van de aarde, noord en zuid, toen maakte hij een reis in de grondholte(Hole Aarde) en vond een volk zonder hen.
Bij God, waar zijn Gog en Magog? Als je hun kunt vinden dan moet dat bij de dam zijn van Dzul-Qarnain. Dus waar is die dam van Dzul-Qarnain? En waarom hebben onze satellieten dit niet gedetecteerd? Want als dat aan de oppervlakte van de aarde zou zijn, zouden de mensen van de ruimte het wel hebben gezien; maar het is niet op aarde maar IN de Hole Aarde. Onder de grond, waar Gogg en Magog zijn. En weet dat ze reproduceren van ieder en elk Ras. En dat is de wet van de Antichrist(De Duivel). Hij staat obsceniteit toe, dus een vrouw draagt verschillende kinderen van ieder (dit en dat) en is vermengd met de demonen van een djinn en een mens; en ze doen dit terwijl ze gillen en schreeuwen omdat de demonen hun met woede aan zetten.
De Russische onderzoekers hebben dit gehoord onder de grond nadat de Russische wetenschappers duizenden kilometers hadden gegraven terwijl ze op zoek waren naar de mineralen van de aarde, maar toen hoorden ze de geluiden van deze onderwereld die zich in de aarde bevindt. Ze hoorden de geluiden van een andere wereld en het verrasten hen. Terwijl anderen vooronderstellen dat dit de mensen en wezens in het vuur(hell) zijn, Maar ik ben het niet eens met dit, en ik zeg dat ze Gog en Magog. Het geschreeuw wordt zelden door een van hen gemaakt vanwege de buitensporige praktijk. De luidste stemmen zijn stemmen vanwege de echo in de grond. Ook al beweren bepaalde imams dat ze de eigenaren van het vuur zijn, ben ik het niet mee eens, omdat we jullie eerder al hebben laten zien waar het vuur is(Nibiru). En we hebben ook bewezen dat er geen marteling in het graf(na de dood) is. De pijn na de dood is op de ziel gekweld, en er is geen verschil tussen de kwelling van de ziel en het lichaam en alle zintuigen zijn voor de ziel. Als de ziel het lichaam verlaat, dan voelt het lichaam niets, zelfs niet als het brandt, zelfs niet als het as wordt.

En we hebben al eerder gezegd waar het vuur is, boven de Aarde in de hemel(Planeet Nibiru), zoals God zei:


55. Dit is (voor de gelovigen). Maar voor de opstandigen zal er een slechte plaats van terugkeer zijn.
56. De hel! daarin zullen zij branden, het is een slechte rustplaats,

57. Deze! Laat hen daarom een kokende en een ijskoude drank proeven.
58. En meer dergelijke van verschillende soorten.

59. Hier is een groep van uw volgelingen die er samen met u ingestort zal worden. (Zij zullen zeggen:) "Geen welkom voor hen, zij moeten in het Vuur branden."

60. Zij zullen antwoorden: "Wee, gij zijt het, voor wie geen welkom is. Gij hebt dit voor ons bereid. En het is een slechte plaats!"
61. Zij zullen zeggen: "Onze Heer, wie dit voor ons bereid heeft, voeg hem een dubbele straf in het Vuur toe."

62. En zij zullen zeggen: "Hoe komt het dat wij de mensen die wij onder de bozen rekenden, niet meer zien?"
63. "Hebben wij hen ten onrechte bespot of zien onze ogen hen niet?"

64. Voorzeker, het onderlinge redetwisten van de mensen in het Vuur is de waarheid.
65. Zeg: "Ik ben slechts een waarschuwer; en er is geen God naast Allah, de Ene, de Onweerstaanbare;

66. De Heer van de hemelen en de aarde, en alles wat er tussen is, de Machtige, de Vergevensgezinde.
67. Zeg: "Het is een belangrijke mededeling,

68. Doch gij wendt u er van af.
69. Ik heb geen kennis van de verheven vergadering toen zij onderling redetwistten,
70. Slechts dit is aan mij geopenbaard dat ik een duidelijke waarschuwer ben."
[SAAD]

Wie deze verzen beschouwt die spreken over de konflikten en ruzies van het volk in de heLl, daarom vindt u de verzen gezegde:


69. Ik heb geen kennis van de verheven vergadering in de boven wereld toen zij onderling redetwistten,Dan wordt hem de waarheid van Israa Muhammads Boodschapper van God duidelijk - moge Gods gebeden en vrede op hem en zijn gezin zijn - dat er echt vuur bestaat boven in de hemel en ver weg boven de aarde.en nu wordt de waarheid van God duidelijk. In de hemel(op de planet Niburu) en boven de aarde zijn er mensen, en de verzen spraken niet over het ruzie maken van de engelen, maar over de ruzies van het volk van de hel. En als de lezer de laatste uitspraak overweegt tussen de kwelling van de Dag des Oordeels, en de kwelling van na de dood, dan vind je het antwoord in de verzen:


58. En meer dergelijke van verschillende soorten.
Dan citeert de ruzies tussen de mensen in Hell (Planeet Nibiru) inde verzen:

69. Ik heb geen kennis van de verheven vergadering in de boven wereld toen zij onderling redetwistten,

70. Slechts dit is aan mij geopenbaard dat ik een duidelijke waarschuwer ben."
[SAAD]

De Boodschapper van God - moge Gods gebeden en vrede zij met hem en zijn familie - vertelde je dat de nacht van Isra en Mi'raj(nacht van hemelvaart) dat hij de mensen van het vuur voorbijging, dus vond hij ze allemaal in het vuur, en verspreidden ze niet in hun graven,
Ik hoop dat degenen die de waarheid zoeken een zoektocht maken naar
(Voice from Hell (Cries, And Screams) (Scientific Discovery)

en ze zullen een tape vinden die is opgenomen met de stemmen en geluiden van miljoenen onder de grond. Dit is ongetwijfeld een feit, en er werd in hun zaak gesteld dat ze Gog en Magog zijn, en ik ben het niet eens met Sheikh Abdul Majeed Al-Zindani door te zeggen dat ze de eigenaren van de hel zijn.

Het vers is duidelijk en duidelijk. Het vuur(planeet Nibiru) is in een hogere ruimte boven de mensen van de aarde. De koran zei niet dat het vuur, dat aan de ongelovigen is beloofd, dat het in het binnenste van de aarde is. Het komt eerder van de top van de aarde(planeet Nibiru). Zoals God tegen Mohamed zei en het geen dat hij zag in zijn hemelvaart:


95. En voorzeker, Wij hebben de macht u datgene te laten zien waarmee Wij hen bedreigen.


Dus ga naar Google en zoek (de geluiden van de underground) of (Voice from Hell (Cries, And Screams) (Scientific Discovery)

en u zult het vinden

Jullie broer Imam Nasser Muhammad al-Yamani(De Mahdi)1487-جوف الأرض جنّة الله من تحت الثرى خلق الله فيها أبانا آدم وأمّنا حواء ..
4944