Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
22 - محرم - 1441 هـ
21 - 09 - 2019 مـ
11:26 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
mengikut takwim rasmi Makkah

[ لمتابعة رابط المشاركـة الأصليّة للبيان ]
ikuti pautan postingan asal keterangan
https://mahdialumma.org/showthread.php?t=38314
ــــــــــــــــــــــــ


Kepada setiap orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini dirinya termasuk kalangan anshar (para penolong) Allah dan Muhammad, hamba-Nya dan Rasul-Nya..


Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, sholawat dan salam ke atas Muhammad Rasulullah dan seluruh rasul sebelumnya, serta ke atas penolong mereka dan pengikut jalan mereka, kami tidak membeza-bezakan antara seorangpun dari para rasul, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, selanjutnya..


Wahai sekalian pembesar ulama umat Islam, semua mufti bagi umatnya di setiap negara Islam yang arab maupun yang non-arab, sesungguhnya aku adalah Al Imam Al Mahdi, khalifah Allah di bumi, aku seru seluruh mufti umum di setiap negara arab maupun non-arab, untuk melepaskan kesombongan dan keangkuhan mereka, untuk berhiwar dengan Al Imam Al Mahdi di meja bundar hiwar antarabangsa, di laman webku ini Forum Berita Gembira Umat Islam

Seruan untuk berhiwar dengan Al Imam Al Mahdi di era hiwar sebelum menjelang muncul, setiap mufti menuliskan balasannya terhadap bayan keteranganku ini di bahagian yang dikhususkan untuknya dengan nama dan gambar, dengan tidak mengindahkan adakah aku ini Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed (pembela Muhammad), ataukah seorang yang sangat pendusta lagi sombong, tetap sahaja menjadi kewajiban kalian buat mempertahankan agama Islam

Sekiranya kalian mendapati aku menyeru kalian pada kebenaran, lebih mengetahui dari kalian mengenai Kitabullah, berpegang teguh dengannya, dan membimbing dengan muhkam Al Quran ke jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, maka kalian bantulah aku, tolonglah aku dan siarkanlah beritaku dengan kebenaran kepada semua umat Islam, namun jika kalian mendapati aku ini sesat dari jalan yang lurus, maka siarkanlah beritaku kepada semua umat Islam, bahawa aku ini sesat dari jalan yang lurus, dan bimbinglah aku ke jalan yang lebih mendapat petunjuk dari kitab Al Quran dan sunnah Nabawiyah yang hak, yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran


Aku tidak meminta kalian kecuali satu syarat sahaja, yakni hendaklah kalian menerima Allah -Tuhanku dan Tuhan kalian- sebagai pemberi keputusan hukum di antara kalian pada perkara yang kalian perselisihkan dalam agama Islam, tiadalah yang menjadi kewajiban ke atas Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani melainkan untuk mengeluarkan keputusan hukum Allah di antara kalian

Aku datangkan keputusan hukum buat kalian dari muhkam Kitabullah Al Quran, dengan persyaratan dari kami yang pasti dipenuhi, hendaklah keputusan hukum itu dapat difahami oleh orang awam kerana ianya teramat jelas, lalu bagaimana pula dengan ulama kalian, tentu sahaja mereka akan lebih memahaminya
!


Wahai kekasihku di jalan Allah, seluruh ilmuwan umat Islam beserta umat mereka, demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain-Nya, sama sekali tidak akan mengikutiku kecuali orang yang beriman dengan Kitabullah Al Quran dan beriman dengan sunnah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, sunnah Nabi yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran, yang demikian itu adalah antara aku dan antara semua mufti bagi rakyatnya, yang berada di setiap negara Islam yang arab maupun yang non-arab

Oleh kerana aku tahu bahawa aku ini adalah khalifah Allah, Al Mahdi, yang tidak mengadakan kedustaan terhadap Allah, maka tentulah secara nalar dan logiknya, aku mampu nyatakan kesudahan hiwar antara aku dan kalian, bahawa kelak aku akan menguasai dan menundukkan kalian dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang muhkam dalam Al Quran, sehingga aku membuatkan kalian berada di antara dua pilihan tiada pilihan yang ketiga

Sama ada kalian beriman kepada Kitabullah Al Quran atau kalian mengingkarinya, kemudian Allah mengazab kalian bersama orang-orang yang mengingkari Al Quran dari seluruh dunia, kalian tidak akan mendapatkan seorangpun penolong dan pembela untuk kalian selain dari Allah, sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, dan kalian sekali-kali tidak akan temukan perubahan pada sunnah Allah

Maka berwaspadalah kalian dari kemurkaan Allah, yang disebabkan oleh keingkaran terhadap Al Quran, atau di sebabkan keberpalingan darinya, ingatlah kalian, bahawasanya keberpalingan dari Al Quran oleh orang-orang yang mengimaninya adalah sebesar-besar dosa di sisi Allah, lebih besar dari dosa keberpalingan dari Al Quran oleh orang-orang kafir, ini kerana orang-orang kafir tidak tahu Al Quran adalah kebenaran dari Tuhan mereka, lantaran itu mereka tidak membenarkannya, adakah dosa keduanya sama di sisi Allah
?
(Tentunya tidak sama)

Bahkan Allah murka terhadap orang-orang yang mengimani Al Quran, lalu mereka berpaling darinya dan tidak mahu berpegang teguh padanya, mereka menolak untuk mengingkari perkara yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, mereka itu umpama orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dari manusia, menyembunyikan kebenaran yang datang dari Tuhan mereka, padahal mereka tahu Al Quran adalah kebenaran dari Tuhan mereka

Tiada beza antara mereka dan orang-orang yang berpaling dari Al Quran, kalangan syaitan-syaitan manusia, keduanya tahu ianya benar dari Tuhan, tetapi mereka menghalangi manusia dari mengikuti Al Quran, mereka itu dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh semua makhluk, kerana mereka tahu ianya benar dari Tuhan, namun mereka menghalangi manusia untuk mengikuti Al Quran dan berpegang teguh padanya, sebab itu Allah memurkai mereka dan melaknat mereka, bahkan mereka layak menerima laknat seluruh manusia, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati, (159) kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang. (160)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]


Hendaklah semua umat Islam dan para pencari kebenaran dari seluruh dunia menjadi saksi terhadap sumpahku ini, semua orang yang telah Allah perlihatkan kepada mereka akan seruan dakwah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, yang berada di era hiwar sebelum muncul, hendaklah mereka semua menjadi saksi terhadapku, bahawasanya aku bersumpah demi Allah yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, Tuhan langit dan bumi beserta semua yang ada di antara keduanya, Tuhan yang empunya Arsy yang agung, sesungguhnya seluruh mufti di negara-negara Islam yang arab maupun yang non-arab, mereka tidak akan dapat menguasai dan mengalahkan Nasser Mohammed Al Yamani dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan dari Al Quran, meskipun mereka saling bantu membantu melakukannya


Inilah aku, aku telah buatkan bahagian untuk tiap seorang dari mereka di muka depan laman webku; Website Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, forum berita gembira umat Islam, aku katakan: Kemarilah kalian berhiwar denganku, jadilah kalian saling bantu membantu untuk merespon Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan dari muhkam Al Quran, tiada hujjah bagi kalian terhadapku melainkan sekiranya kalian menghujjahku dari Al Quran, jika kalian dapat melakukannya -dan pastinya kalian tidak akan dapat melakukannya- maka sudah pasti laknat Allah, laknat para malaikat serta manusia semuanya ke atas Nasser Mohammed Al Yamani

Akan tetapi sekiranya telah jelas bagi kalian, dan kalian telah mengetahui bahawa Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani benar-benar menyeru ke jalan kebenaran dengan Al Quran, yang membimbing dengan Al Quran ke jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, lalu kemudian kalian menyembunyikan kesaksian yang benar dalam diri kalian, kalian halangi manusia dari mengikuti seruan dakwah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, setelah jelas bagi kalian bahawa dia adalah Al Imam Al Mahdi, yang mendapat hidayah dari Allah dan membimbing manusia dengan Al Quran ke jalan yang lurus, lalu kemudian kalian berpaling menghindar darinya dan menghalangi manusia dari seruan dakwahnya

Maka jika kalian berbuat demikian, sesungguhnya ke atas kalian laknat Allah, laknat para malaikat serta manusia semuanya, kerana umat kalian menunggu pernyataan kalian mengenai seruan dakwah Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani, sementara kalian berdiam diri tidak membuat pernyataan apapun, sungguhpun telah jelas bagi ulama umat Islam, bagi syaitan-syaitan jinn dan manusia, bahawasanya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani benar-benar membimbing umat dengan Al Quran ke jalan yang lurus, ke jalan Tuhan mereka, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus". (56)
Maha Benar Allah
[Hud]


Barangkali seluruh ulama senior, mufti di setiap negara Islam mahu mengatakan ucapan yang sama: "Wahai Nasser Mohammed Al Yamani, nanti, tenang dulu, sama ada engkau ini telah jadi gila, kerana gila itu ada macam-macam jenis! Ataupun engkau Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed -pembela Muhammad- yang sebenarnya, khalifah Allah Tuhan Semesta Alam"

"Sesungguhnya engkau telah membuka beberapa bahagian di halaman utama websitemu, engkau membuatkan adanya bahagian khas untuk setiap mufti di negara-negara Islam yang arab dan non-arab, supaya engkau sendiri dapat berhiwar dengan mereka, engkau larang semua ansharmu untuk masuk campur dalam bahagian yang telah engkau khususkan untuk hiwar antara kami dan dirimu;

Bahkan kami lihat engkau terlebih dahulu menetapkan kesudahan hiwar, bahawa dirimu yang akan menguasai dan mengungguli kami semua, dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang muhkam dalam Al Quran; bahkan engkau sendiri yang menetapkan ke atas dirimu terlebih dahulu, sekiranya kami dapat mengalahkanmu dalam satu permasalahan dari Al Quran di tempatmu, maka ke atasmu laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya"

Untuk itu Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani membalas kalian, aku katakan: Demikian itu kerana aku tahu bahawa diriku tidak mengadakan kedustaan terhadap Allah, dengan menyatakan bahawa aku adalah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed, khalifah Allah untuk seluruh dunia, pembenaran terhadap janji Allah dan Rasul-Nya pada kalian, Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:

Aku sampaikan khabar gembira kepada kalian dengan kedatangan Al Mahdi yang akan diutus (ke tengah-tengah manusia) ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncangan-kegoncangan serta banyak terjadi gempa bumi, dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kezhaliman
Benar sabda Rasulullah

Maka kemarilah kalian agar kita lihat berita gembira dari Allah melalui lisan Rasul-Nya dalam sunnah nabi yang hak ini, adakah ianya benar-benar dari sisi Allah dan Rasul-Nya? Sebelum mengemukakan hadits yang hak ini pada muhkam Al Quran, kami ajukan pertanyaan untuk semua umat Islam:

Tidakkah kalian lihat bahawa kalian benar-benar berselisih dalam agama, saling berperang sesama sendiri dalam perkara yang ada pada kalian, hinggakan sebahagian kalian menumpahkan darah sebahagian yang lain; Syi'ah dan golongan-golongan saling menghabisi antara satu sama lain
?
Jawabannya berdasarkan kenyataan sebenar di era perutusan Al Imam Al Mahdi kepada kalian, musuh-musuh sengit kalian bersekutu untuk menghabisi kalian, menghancurkan agama kalian dan meruntuhkan tempat-tempat suci kalian, jika demikian, Al Imam Al Mahdi Al Muntadhar diutus oleh Allah kepada kaum muslimin yang beriman, golongan-golongan yang bertempur dalam perkara yang ada antara mereka, lalu Al Mahdi menyeru golongan-golongan itu untuk masuk Islam seluruhnya, dalam perkara yang ada pada mereka kesemuanya, untuk menyatukan shaf mereka setelah terjadinya perselisihan dan pertempuran antara mereka

Maka Allah telah memerintahkan kalian untuk menyambut seruan dakwah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, yang menyeru kalian untuk menghentikan peperangan yang terjadi antara semua golongan orang-orang yang beriman, menyeru mereka untuk masuk Islam seluruhnya, untuk melaksanakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman yang bertempur, supaya mereka menghentikan peperangan yang terjadi sesama mereka dan masuk Islam secara kaffah

Allah telah memperingatkan kalian, sekiranya kalian menyimpang dari jalan Allah dan mendurhakai-Nya, tidak patuh dan taat pada khalifah-Nya Al Mahdi setelah Allah mengutusnya kepada kalian, di era terjadinya perselisihan kalian yang terbesar, sekiranya kalian tetap menyimpang dan durhaka setelah perutusan Al Imam Al Mahdi pada kalian, maka ketahuilah oleh kalian, bahawasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, kelak Allah akan menzahirkan dan memenangkan khalifah-Nya ke atas kalian dan ke atas musuh kalian, dengan petanda azab dari sisi-Nya dengan kekuasaan-Nya, kekuatan-Nya dan kemuliaan-Nya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (207) Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(208) Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (209)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]


Meskipun Allah mengutusku pada kalian dan perselisihan kalian masih terjadi dalam pemahaman agama Islam, aku seru kalian untuk kembali berhukum dengan Kitabullah supaya dapat kami berikan keputusan hukum antara kalian dalam perkara yang kalian perselisihkan, maka sekiranya kalian enggan dan menolak, aku peringatkan kalian dari azab tingkat ketiga, ianya adalah perselisihan kalian dalam bermazhab semakin meningkat hingga berlaku peperangan yang menumpahkan darah, lantas sebahagian kalian merasakan keganasan sebahagian yang lain

Kami telah memperingatkan kalian sebelum ianya terjadi, sekiranya tetap berterusan keberpalingan kalian dari seruan dakwah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, maka kelak Allah akan menambahkan perselisihan kalian dan mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling berlawanan, dan merasakan kepada sebahagian kalian keganasan sebahagian yang lain, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya)". (65)
Maha Benar Allah
[Al An'aam]

Ini kerana seruan dakwahku pada kalian telah nyata sejak lima belas tahun, aku seru kalian untuk kembali berhukum dengan Kitabullah, aku beri peringatan kepada kalian dari kemurkaan Allah kerana Kitab-Nya, yang disebabkan keberpalingan kalian dari seruan dakwah untuk kembali mencari keputusan hukum dalam Al Quran, padahal kalian ini beriman kepada Kitabullah, bagaimana kalian pula menjadi yang pertama berpaling dan menghindar dari seruan untuk kembali kepada hukum Allah, sedangkan kalian ini percaya pada Al Quran wahai sekalian umat Islam
!
Mengapakah kalian tidak memikirkan
?


Kami peringatkan kalian untuk berwaspada dari mengikuti langkah-langkah syaitan Trump, yang mahukan peperangan sesama umat Islam terus menerus terjadi, supaya dia dapat melemahkan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain, untuk merealisasikan rencana Negara Terbesar Yahudi, padahal kalian tahu wahai sekalian umat Islam, bahawa musuh Allah si syaitan Donald Trump adalah musuh yang jelas lagi nyata bagi kalian, tidak dapat disangsikan lagi permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin

Justeru itu Allah memperingatkan kalian, agar tidak mengikuti langkah-langkah si syaitan Trump, dari peperangan berterusan yang terjadi antara kalian, Allah telah menyatakan pada kalian bahawa dia bukannya mahu mewujudkan perdamaian antara kalian, namun dia sebenarnya musuh yang jelas lagi nyata bagi kalian tidak diragukan lagi, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(208) Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (209)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]


Ataukah kalian ini tidak mengetahui peringatan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekiranya kalian menyimpang dari jalan Allah setelah Al Imam Al Mahdi diutus pada kalian untuk menyelesaikan perselisihan kalian, lantas kalian tidak mahu selain meneruskan peperangan sesama sendiri, dan menolak untuk masuk Islam secara keseluruhan pada semua perkara yang ada pada kalian, maka Allah memberi ancaman pada kalian, nescaya Dia membalas musuh-Nya dan mengazab kalian dengan seksaan tiada taranya, Allah akan memenangkan khalifah-Nya dan menzahirkannya pada kalian dengan petanda azab dari sisi-Nya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(208) Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (209)
Maha Benar Allah

Ataukah kalian ini menyangka seruan ini dikhususkan untuk kaum yang Allah utuskan pada mereka Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-? Padahal kalian tahu bahawasanya Allah telah mengutus Penutup Para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad -shollallaahu 'alayhi wasallam- yang diutus dengan Al Quran ini kepada kaum kafir yang menyembah berhala, bahkan pesan risalah dari ayat ini adalah tugasan dan kewajiban Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani di akhir zaman, Allah mengutus Al Mahdi kepada kaum yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, kaum yang beriman dengan Al Quran, untuk menyeru orang-orang beriman supaya mereka semua masuk Islam secara kaffah setelah terjadinya perselisihan di antara mereka

Adakah pembicaraan ayat ini menunjuk pada orang-orang kafir yang mengingkari Allah, Rasul-Nya dan mengingkari Al Quran, ataukah Allah menujukan pembicaraan ayat ini dalam ilmu pengetahuan ghaib-Nya kepada kaum yang beriman dengan Allah, Rasul-Nya dan beriman dengan Al Quran? Supaya Al Imam Al Mahdi -pembela Muhammad- yang diutus-Nya menyeru mereka ketika perselisihan mereka mencapai klimaks, menyeru mereka agar mereka masuk Islam secara keseluruhan, dan memperingatkan mereka dari mengikuti langkah-langkah syaitan Trump, yang mengklaim dirinya sangat menginginkan kedamaian pada perkara yang berlaku antara umat Islam

Padahal mereka tahu dengan pastinya, bahawa Trump adalah musuh yang jelas lagi nyata tidak disangsikan lagi bagi umat Islam, dia berusaha untuk mewujudkan Negara Yahudi Terbesar, dan mereka akan memulakannya sekarang ini untuk merealisasikannya setelah dapat melemahkan arab dengan fitnah peperangan yang terjadi sesama mereka, Trump mahu melibatkan mereka dalam peperangan dengan Iran sekarang ini, dia membuatkan mereka sibuk dengan memerangi Iran

Dalam kesibukan itu Trump mulai memperluas Zionis, mereka mendapatkan rakyat Palestin, membunuh dan membinasakan mereka sebanyak-banyaknya, mereka menghancurkan semua tempat tinggal rakyat Palestin sehancur-hancurnya, mereka mendapatkan apa yang tersisa dari bumi Palestin, dengan membunuh dan mengusir rakyat Palestin yang masih ada, mereka akan hancurkan Masjidil Aqsho sehancur-hancurnya, seakan-akan aku lihat kubah Masjidil Aqsha melayang kerana dahsyatnya ledakan lalu jatuh dalam laut atau sungai


Wahai sekalian rakyat Palestin para mujahidin yang berjuang, sekiranya Allah memenangkan kalian melawan tentera Zionis, lalu mereka berundur kerana kekalahan atau untuk mengelabui kalian, maka berwaspadalah kalian dan berhati-hatilah dari melaksanakan sholat kemenangan di Masjidil Aqsho, tidak pula di perkuburan di dekatnya

Ini kerana makar tipudaya mereka dengan meletakkan bahan-bahan letupan di bawah Masjidil Aqsho sejak dulu lagi -demikian itu kerana sekiranya kalian menang melawan mereka- maka mereka tahu kalian akan menuju ke Masjidil Aqsho untuk sholat kemenangan, lalu kemudian mereka akan meledakkan bahan letupan dinamit dari bawah masjid sehancur-hancurnya membuatkan kalian jadi mayat bergelimpangan, hangus dan terpotong-potong organ semua yang melaksanakan sholat kemenangan setelah kekalahan mereka, yang berundur kalah atau untuk memperdaya kalian

Maka dari itu berhati-hatilah kalian dan waspadalah sampai kalian dapat keluarkan berton-ton bahan letupan dari bawah Masjidil Aqsho, agar kemenangan tidak beralih pada kekalahan -sekiranya Allah memenangkan kalian-, janganlah kalian menyalahi perintah ini


Kami tetap menyeru seluruh negara kaum muslimin yang berperang untuk memasuki perdamaian dalam perkara yang ada pada mereka, untuk menghadapi musuh Allah dan musuh mereka semuanya, untuk menggagalkan perencanaan musuh-musuh Islam yang mahu mewujudkan Negara Yahudi Terbesar yang mereka impikan, telah dekat masanya untuk rezim syaitan Donald Trump berakhir dan mereka tidak punya kesempatan lagi sedang kalian mengetahuinya

Ini kerana sesungguhnya makar tipudaya mereka telah tersingkap dan diketahui oleh semua orang-orang yang menggunakan akal fikiran mereka buat memikirkan, dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal

Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan, Ya Allah, maka saksikanlah


Selesaikan memuat turun bayan keterangan ini di semua bahagian khusus yang ada pada kita untuk mufti negara-negara Islam, juga untuk disebarkan ke seluruh dunia, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam


Hamba Allah dan khalifah-Nya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
_____________اقتباس المشاركة: 317036 من الموضوع: إلى كل مؤمنٍ بالله يعتقد أنه من أنصار الله ومحمدٍ عبده ورسوله ..

الإمام ناصر محمد اليماني
22 - محرم - 1441 هـ
21 - 09 - 2019 مـ
11:26 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركـة الأصليّة للبيان ]
https://mahdialumma.org/showthread.php?p=317023

ــــــــــــــــــــــــ


إلى كل مؤمنٍ بالله يعتقد أنه من أنصار الله ومحمدٍ عبده ورسوله ..

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمدٍ رسول الله وجميع المرسلين من قبله وعلى من ناصرهم وتَبِع نهجهم لا نفرّق بين أحدٍ من رسله ونحن له مسلمون، أمّا بعد..

يا معشر كبار علماء المسلمين كلّ مُفتٍ لشعبه في كلّ دولة إسلاميّة عربيّة أو أعجميّة، إني الإمام المهديّ خليفة الله في الأرض أطالب كل مُفتي عام في كل دولةٍ عربيّة أو أعجميّة للتنازل عن كبريائهم وغرورهم لحوار الإمام المهديّ في طاولة الحوار العالميّة موقعي هذا منتديات البشرى الإسلامية لحوار الإمام المهدي في عصر الحوار من قُبيل الظهور، وكل مفتي يقوم بالردّ على بياني هذا في القسم المخصص له بالاسم والصورة بغض النظر أكنت المهدي المنتظَر ناصر محمد أم كذاباً أشِراً فيجب عليكم أن تذودوا عن حياض دين الإسلام، فإن وجدتم أني أدعوكم إلى الحقّ وأَعلَمُكم بكتاب الله ومعتصمٌ به وهادٍ بمحكم القرآن المجيد إلى صراط العزيز الحميد فعزّروني وانصروني واشهروني بالحقّ لكافة شعوب المسلمين، وإن وجدتموني ضالاً عن الصراط المستقيم فأشهروني لكافة شعوب المسلمين أني على ضلالٍ مبينٍ واهدوني إلى صراطٍ أهدى من كتاب القرآن العظيم والسُّنة النبويّة الحقّ التي لا تخالف لمحكم كتاب الله القرآن العظيم.

وليس لي عليكم إلا شرطٌ واحدٌ فقط هو أن تقبلوا الله ربي وربكم حَكَمَاً بينكم فيما كنتم فيه تختلفون في دينكم، وما على الإمام المهديّ ناصر محمد إلا أن يستنبط لكم حكم الله بينكم فآتيكم به من محكم كتاب الله القرآن العظيم، شرطٌ علينا غير مكذوب أن يكون الحُكْمَ يفهمه عامتُكم لشدّة وضوحه فكيف بعلمائكم في الدين!

ويا أحبتي في الله كافة علماء المسلمين وشعوبهم، والله الذي لا إله غيره لا ولن يتّبعني إلا من كان مؤمناً بكتاب الله القرآن العظيم وسنّة محمدٍ رسول الله التي لا تخالف لمحكم القرآن العظيم فذلك بيني وبين كلّ مفتٍ لشعبه في كل دولة إسلاميّة عربيّة أو أعجميّة، وبما أني أعلم أني خليفة الله المهديّ لم أفترِ على الله فمن العقل والمنطق أن أعلن بنتيجة الحوار بيني وبينكم بأني سوف أهيمن عليكم بسلطان العلم المحكم في القرآن العظيم حتى أجعلكم بين خيارين لا ثالث لهما إما أن تؤمنوا بكتاب الله القرآن العظيم أو تكفروا بالقرآن العظيم فيعذّبكم الله مع الكافرين من العالمين بالقرآن العظيم ولن تجدوا لكم من دون الله ولياً ولا نصيراً، سنة الله في الذين خلوا من قبلكم ولن تجدوا لسنة الله تبديلاً، فاحذروا غضب الله بسبب الكفر بالقرآن العظيم أو الإعراض عنه، ألا وإنّ الإعراض عنه من الذين هم به مؤمنون لهو أكبر وزراً عند الله من الذين هم به كافرون كون الكافرين لا يعلمون أنه الحقّ من ربهم ولذلك لا يصدّقون بالقرآن العظيم، فهل يستويان في الوزر عند الله؟ بل غضب الله على المؤمنين بالقرآن العظيم ثم أعرضوا عنه ورفضوا الاعتصام به والكفر لما يخالف لمحكم كتاب الله القرآن العظيم أولئك مثلهم كمثل الذين يكتمون عن الناس الحقّ من ربهم وهم يعلمون أنه الحقّ من ربهم، فلا فرق بينهم وبين المعرضين عنه من شياطين البشر كون الطرفين يعلمان أنه الحقّ من ربهم ويصدّون الناس عن اتّباعه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كونهم يعلمون أنه الحقّ من ربهم وهم يصدّون الناس عن اتّباعه والاعتصام به، ولذلك يغضب الله عليهم ويلعنهم وأحل عليهم لعنة الناس أجمعين، تصديقاً لقول الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَـٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾} صدق الله العظيم [البقرة].


فليشهد على قسمي هذا كافة المسلمين والباحثين عن الحقّ في العالمين ممن أظهرهم الله على دعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في عصر الحوار من قبل الظهور، ويشهدوا علي على أني أقسمت بالله العظيم من يحيي العظام وهي رميم ربّ السماوات والأرض وما بينهم وربّ العرش العظيم أنّ كافة المفتين في جميع الدول الإسلاميّة العربيّة والأعجميّة لا يستطيعون أن يهيمنوا بسلطان العلم من القرآن العظيم على ناصر محمد اليماني ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً.

وها أنا ذا جعلت لكلٍّ منهم قسماً في واجهة موقعي؛ موقع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني منتديات البشرى الإسلاميّة، وأقول: هلمّوا للحوار وكونوا لبعضكم ظهيراً ونصيراً للردّ على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني بسلطان العلم من محكم القرآن العظيم، ولا حجّة لكم عليّ حتى تقيموا عليّ الحجّة من القرآن العظيم، فإن فعلتم ولن تفعلوا فقد حلّت على ناصر محمد اليماني لعنةُ الله والملائكةُ والناس أجمعين، وإن تبيّن لكم أنتم وعلمتم أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني حقاً يدعو إلى الحقّ ويهدي بالقرآن المجيد إلى صراط العزيز الحميد ثم كتمتم شهادة الحقّ في أنفسكم وصدَدْتم عن اتّباع دعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني من بعد ما تبيّن لكم أنه الإمام المهدي بالقرآن العظيم إلى الصراط المستقيم ثم تعرضون عنه وتصدّون عن دعوته فإنّ عليكم أنتم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كون شعوبكم منتظرين لفتواكم في دعوة الإمام ناصر محمد اليماني وأنتم عن فتواهم صامتون أو تصدّون برغم أنه تبيّن لعلماء المسلمين وشياطين الجنّ والإنس أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني حقاً يهدي بالقرآن العظيم إلى صراطٍ مستقيمٍ إلى ربكم، تصديقاً لقول الله تعالى:
{إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّـهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾} صدق الله العظيم [هود].

وربما يودّ كافة العلماء الكبار مفتي الديار في كلّ دولةٍ إسلاميّة أن يقولوا بلسانٍ واحدٍ: "يا ناصر محمد اليماني مهلاً مهلاً، فإما أن تكون مجنوناً والجنون فنون! وإما أنك المهديّ المنتظَر ناصر محمد الحقّ خليفة الله ربّ العالمين، فقد فتحتَ أقساماً في واجهة موقعك فجعلتَ قسماً خاصاً لكلّ مفتي الدول الإسلاميّة العربيّة والأعجميّة لتحاورهم وحدك، وتنهى كافة أنصارك أن يتدخل أحدٌ منهم في الأقسام المخصصة للحوار بيننا وبينك؛ بل نراك تحكم بنتيجة الحوار مسبقاً أنك أنت المهيمن علينا جميعاً بسلطان العلم المحكم في القرآن العظيم؛ بل وتحكم على نفسك مسبقاً لئن غلبناك في مسألةٍ واحدةٍ في دارك من القرآن العظيم فإن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
فمن ثم يردّ عليكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: ذلكم كوني أعلم أني لم أفترِ على الله أني الإمام المهديّ ناصر محمد خليفة الله على العالمين تصديقاً لما وعدكم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال:
[أبشركم بالمهدي يبعثه الله على اختلافٍ فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً] صدق رسول الله. فتعالوا لننظر لهذه البشارة من الله على لسان رسوله في السّنة النبويّة الحقّ هل حقاً من عند الله ورسوله؟ وقبل عرض هذا الحديث الحقّ على محكم القرآن العظيم نوجّه سؤالاً لكافة المسلمين: ألا ترون أنكم حقّاً مختلفون في الدين تتقاتلون فيما بينكم ويسفك بعضكم دماء بعضٍ؛ شيعاً وأحزاباً يقتل بعضكم بعضاً؟ والجواب على الواقع الحقيقي في عصر بعث الإمام المهديّ إليكم وتحالف ألدّ أعدائكم بالقضاء عليكم وعلى دينكم وهدم مقدساتكم،
إذاً الإمام المهديّ المنتظَر يبعثه الله إلى المسلمين المؤمنين الأحزاب المقتتلين فيما بينهم فمن ثم يدعو أحزاب المؤمنين المتقاتلين إلى الدخول في السلام كافةً فيما بينهم كافة لوحدة صفهم من بعد اختلافهم واقتتالهم، فأمركم الله بالاستجابة لدعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني الذي يدعوكم إلى وقف القتال فيما بين كافة أحزاب المؤمنين والدخول في السّلم كافةً تنفيذاً لأمر الله إلى المؤمنين المقتتلين أن يُوقفوا القتال فيما بينهم ويدخلوا في السِّلم كافةً، وحذّركم الله لئن زللتم وعصيتم أمر الله وخليفته المهديّ من بعد أن بعثه الله إليكم في عصر اختلافكم الأكبر فإن زللتم وعصيتم من بعد بعث الإمام المهديّ فيكم فاعلموا أنّ الله عزيزٌ حكيمٌ سوف يُظهر خليفته عليكم وعلى عدوّكم بآية عذابٍ من عنده بحوله وقوته وعزّته، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

برغم أنّ الله بعثني فيكم ولا يزال اختلافكم فقهيّ ودعوتُكم للاحتكام إلى كتاب الله لنحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فإن أبيتم حذّرتكم من عذاب الدرجة الثالثة وهو أن يتطور اختلافكم المذهبيّ إلى حربٍ دمويّةٍ فيذيق بعضكم بأس بعضٍ، وحذّرناكم من قبل الحدث لئن استمر الإعراض عن دعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني بأن الله سوف يزيد اختلافكم فيلبسكم شيعاً فيذيق بعضكم بأس بعضٍ، تصديقاً لقول الله تعالى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥} صدق الله العظيم [الأنعام]، كون دعوتي فيكم منذ خمسة عشر عاماً وأنا أدعوكم للاحتكام إلى كتاب الله وأحذّركم من غضب الله لكتابه بسبب الإعراض عن دعوة الاحتكام إلى كتابه وأنتم به مؤمنون فكيف تكونون أوّل المعرضين عن دعوة الاحتكام إلى كتاب الله وأنتم به مؤمنون يا معشر المسلمين! أفلا تعقلون؟

ونحذّركم من اتّباع خطوات الشيطان ترامب الذي يريد استمرار الاقتتال فيما بين المسلمين ليُضعف بعضهم ببعضٍ لتحقيق مخطط الدولة الصهيونيّة الكبرى، وأنتم تعلمون يا معشر المسلمين أجمعين أنّ عدوّ الله الشيطان دونالد ترامب لكم عدوٌّ مبينٌ واضحٌ لا غبار على عداوته للإسلام والمسلمين، ولذلك حذّركم الله من اتّباع خطوات الشيطان ترامب من استمرار القتال فيما بينكم وأفتاكم الله إنه لا يريد تحقيق السلام بينكم بل إنّه لكم عدوٌّ مبينٌ واضحٌ لا غبار عليه، تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩} صدق الله العظيم [البقرة].

أم إنكم لا تعلمون التحذير للمؤمنين بالله ورسوله لئن زللتم بعد بعث الإمام المهديّ فيكم لحلّ اختلافكم فأبيتم إلا استمرار الحرب بينكم ورفضتم الدخول في السلم كافةً فيما بينكم فتوعدكم الله لينتقم من عدوّه ويعذّبكم عذاباً نكراً ويُظهر خليفته عليكم بآية عذابٍ من عنده تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩} صدق الله العظيم؟ أم تظنون أنّ هذا الخطاب يخصّ القوم الذين بعث الله فيهم محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكنكم لتعلمون أنّ الله بعث خاتم الأنبياء والمرسلين بالقرآن العظيم إلى قومٍ كافرين يعبدون الأصنام ولكن خطاب هذه الآية مهمةُ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في آخر الزمان يبعثه الله إلى قومٍ مؤمنين بالله وبرسوله وبالقرآن العظيم فيدعو المؤمنين للدخول في السّلم كافةً من بعد اختلافهم، فهل هذه الآية تخاطب الكافرين بالله ورسوله والقرآن العظيم أم يخاطب بها الله في علم الغيب قوماً مؤمنين بالله ورسوله والقرآن العظيم؟ فيدعوهم الإمام المهدي الذي بعثه الله في أوج اختلافهم أن يدخلوا في السّلم كافةً ويحذّرهم من اتّباع خطوات الشيطان ترامب الذي يزعم أنه حريصٌ على السلام فيما بين المسلمين، وهم يعلمون علم اليقين أنه عدوٌّ لهم مُبينٌ واضحٌ لا غبار عليه ويسعى لتحقيق الدولة الصهيونية الكبرى، ولسوف يبدأون الآن في تحقيقها من بعد أن أَضْعَفَ العربَ بفتنة اقتتال بعضهم بعضاً، ويريد أن يُدخلهم في حربٍ مع إيران الآن ليشغلهم بحرب إيران وأثناء ذلك يبدأ في توسع الصهاينة، فيأخذون الفلسطينيين ويقتلونهم تقتيلاً ويدمّرون منازلهم جميعاً تدميراً ويأخذون ما تبقى من أرض فلسطين وقتل وطرد ما تبقى من الشعب الفلسطيني، ويفجّرون المسجد الأقصى تفجّيراً، فكأني أرى قبة المسجد الأقصى تطير من شدّة الانفجار فتنزل في بحرٍ أو نهرٍ.

ويا معشر الفلسطينيين المجاهدين لئن نصركم الله على الجيش الصهيوني فتراجع كسراً أو مكراً فإياكم ثم إياكم أن تُصلّوا صلاة النصر في المسجد الأقصى ولا على مقربةٍ منه كون مكرهم بوضع المتفجرات تحت المسجد الأقصى منذ زمنٍ - وذلك لئن انتصرتم عليهم - فهم يعلمون أنكم سوف تتوجهون لصلاة النصر في المسجد الأقصى فمن ثم يدّمرونه بديناميت المتفجرات من تحته تدميراً فتجعلكم أشلاءً كافة المصلين صلاة النصر من بعد الانكسار دحراً أو مكراً فاحذروا حتى تستخرجوا أطنان المتفجرات من تحت المسجد الأقصى حتى لا يتحول النصر - لئن نصركم الله - إلى هزيمةٍ، فلا تخالفوا الأمر.

ولا نزال ندعو كافة دول المسلمين المقتتلين إلى الدخول في السلام فيما بينهم لمواجهة عدوّ الله وعدوّهم كافةً لفشل تخطيط وتحقيق الدولة الصهيونية الكبرى التي يحلمون بها، وأوشك عهد الشيطان دونالد ترامب أن ينقضي ولم تعد لديهم فرصةٌ وأنتم تعلمون، وقد صار مكرهم مكشوفاً لكافة أولي الألباب، وما يذّكر إلا أولو الألباب. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

ويتمّ تنزيل هذا البيان في كافة الأقسام المخصصة لدينا لمفتي دول المسلمين وكذلك نشره للعالمين، والعاقبة للمتقين، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

عبد الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني .
_____________